Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem práce je návrh výpočtu a následný výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny pro zadané tepelné schéma a zadané parametry jaderné elektrárny. Současně jsou v práci uvedeny oběhy některých typů jaderných elektráren. V první části práce jsou stručně popsány možnosti provedení oběhů jaderných elektráren, typy jaderných energetických reaktorů, parních generátorů a turbín používaných v jaderných elektrárnách. Další část práce obsahuje návrh výpočtu pro konkrétní tepelné schéma sekundárního okruhu jaderné elektrárny. V návrhu výpočtu je věnována pozornost expanzi páry v turbíně, stanovení parametrů pracovní látky v oběhu, výpočtu potřebného množství páry, stanovení účinností a výkonů jaderné elektrárny. V závěrečné části je uveden vlastní výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny pro zadané hodnoty a zhodnocení vypočtených hodnot.
The contents of this thesis is a suggestion of calculation and follow-up calculation of parameters of secondary circuit of assigned thermal diagram and parameters of a nuclear power plant. The thesis also includes possibilities of making nuclear circulations. Part one of the thesis briefly describes possibilities of making nuclear circulations, types of nuclear energy reactors, types of steam generators and types of turbines used in nuclear power plants. The second part of the thesis includes a suggestion of calculation for the real thermal diagram of secondary circuit of nuclear power plant. The attention in this calculation is given to expansion of steam in a turbine, determining parameters of mass in a circuit, calculation of steam demanded and determining power and efficiency of nuclear power plant. The final part of the thesis is a calculation of parameters of secondary circuit of nuclear power plant for given values and evaluation of results of calculation.
Description
Citation
VANĚČEK, L. Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Student plynule odprezentoval svoji bakalářskou práci. Následně proběhla diskuse, při které student zodpověděl dotazy oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO