Solární energetické systémy pro bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na solárně-termické systémy pro ohřev teplé užitkové vody v aplikaci na bytovém domě. Práce je pouze teoretického charakteru. První část práce jsem věnoval úvodu do solární energie, její dostupnosti a důvody použití solárně-termických systémů. Dále je pojednáno o různých technologiích aktivního solárního systému. V následující části se pojednává o návrhu řešení systému. Poslední část se zabývá dotacemi pro tento projekt a v závěru je zhodnocení celého projektu.
This bachelor´s thesis is focus on solar-thermic systems for heating supply water in aplication for flat-building. Thesis have only theoretical status. First part occupy by introduction to solar energy, accessability and reasons for application solar-thermic systems. Next part explain technology of active solar systems. Another part treat of decision procedure. Last part put mind to allocation of funds for this project and conclusion of whole project.
Description
Citation
SVRČEK, M. Solární energetické systémy pro bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (předseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Severín (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Student přednesl rozsáhlou rešérši dostupných zařízení pro využití solárního ohřevu. Student určil potřebný výkon solárních panelů pro ohřev teplé vody užitkové vody, včetně základního ekonomického posouzení a dostupného spolufinancování z podpůrných fondů. Na všechny otázky oponenta student odpověděl. Na otázky komise student hbitě reagoval, odpovědi byly správné.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO