Příprava školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce dokumentuje tvorbu školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí. Převážná část práce je věnována seznámení s produkty firmy ABB, ke kterým jsou školicí materiály vypracovány. Hlavní důraz byl kladen na seznámení s rozváděčem UniGear ZS1, který je hlavním produktem firmy ABB v oblasti rozváděčů vysokého napětí. Poslední kapitola je věnována rozboru jednotlivých úrovní školicích materiálů.
This Bachelor thesis documents the creation of training materials for high voltage switchgear. Most of the work is devoted to introduction of products of ABB company, which the training materials are developed for. The main emphasis was on introduction of the UniGear ZS1 switchgear, which the main product of ABB's high voltage switchgear domain is. The last chapter is devoted to the analysis of the different levels of training materials.
Description
Citation
NOSEK, J. Příprava školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Student plynule a poutavě prezentoval obhajobu své bakalářské práce. Dále úspěšně a velmi objektivně odpověděl na otázky položené k obhajobě. Komisí byla vytknuta a studentem doplněna otázka ohledně koordinace spínacích povelů u výkonových vypínačů a odpojovačů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO