Zálohování a archivace dat v prostředí malé firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahom mojej diplomovej práce je úvodná analýza aktuálneho stavu vo vybranej firme, za ktorou nasleduje základné teoretické pozadie problematiky. Podstatnou časťou je vypracovanie vlastného návrhu systému zálohovania a archivácie dát v prostredí malej firmy, ktorý bude aplikovaný v praxi pri maximálnom ohľade na ekonomickú a kvalitatívnu stránku systému.
Purpose of my master’s thesis is an initial analysis of the current status of the selected company, which follows the basic theoretical background of the issue. Essential part of thesis is developing draft of backup and archive system in a small business environment, which will be applied in practice with respect to the maximum economic and qualitative aspects of the system.
Description
Citation
SVITANA, T. Zálohování a archivace dat v prostředí malé firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO