Možnosti připojení kamer k počítači PC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá síťovými kamerami a možnostmi jejich připojení k počítači PC. Síťové kamery jsou rozebrány z pohledu vnitřní stavby, vnější konstrukce a z těchto hledisek odvíjeného využití. Komunikace s PC a uživatelem je zajištěna komunikačním rozhraním a ovládacím softwarem. Nejdůležitější funkcí při používání síťových kamer je jejich výstup – tedy obraz. Ten je složen z několika dílčích faktorů, jako je například způsob kódování, komprese a snímková frekvence. Teorie je aplikována do praxe v podobě výběru nejvhodnější kamery, způsobu jejího zapojení a naprogramování vlastní ovládací aplikace v programovacím jazyce Java.
Bachelor thesis deals with the possibilities of network cameras and their connection to a PC. Network cameras are analyzed in terms of internal structure, external structure and aspects of their use. Communication with the PC and the user is provided with a communication interface and control software. The most important function in the use of network cameras is their output – a video. It is composed of several individual factors, such as the encoding method, compression and frame rate. The theory is applied in practice as proposed by the best camera, the method of connection and programming of custom control applications in the Java programming language.
Description
Citation
PELC, L. Možnosti připojení kamer k počítači PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (místopředseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Růčka (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Vysvětlete tvrzení ze strrany 13. "Vždy platí, že čím vícebitové zpracování je použito, tím je výsledný snímek jemnější". Proč bylo zvoleno řešení uspávání nevyužitých vláken po dobu 1000ms, které vede k 7% vytížení procesoru? Neexistuje jiné řešení, které by nevytěžovalo procesor? Vysvětlete důvody, proč nebyla možná jiná realizace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO