Analýza a inovace systémů osvětlení vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předmětem tohoto semestrálního projektu je popsání základních zdrojů světla a vypracování rešerše základních a moderních způsobů osvětlování. Práce obsahuje rozdělení svítidel, projekčních systémů a možnosti zvýšení bezpečnosti na silnicích použitím moderních systémů usnadňující pohyb i za ztížených podmínek. Jsou zde také popsány systémy usnadňující viditelnost v nočních hodinách a způsoby realizace všech těchto systémů.
ubject semestral project is diagnosis primary objective luminosity plus elaboration background research primary objective plus modern waies lighting. Work includes indicative allocation light fitting, systems plus possibilities increasing safeness on roads by using modern systems facilitating movement and behind handicap. Are here also circumscribed systems facilitating visibility in night o'clock plus manners realization of all these systems.
Description
Citation
STRAKA, O. Analýza a inovace systémů osvětlení vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci na téma "Analýza a inovace systémů osvětlení vozidel ". Student zodpověděl všechny dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO