Regulace produkce obohacené biomasy a lipidických látek u karotenogenních kvasinek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Karotenoidy predstavujú jednu z najrozšírenejších a najpočetnejších tried prirodzených pigmentov s významnými biologickými účinkami. V posledných rokoch sa intenzívne študuje mikrobiologická produkcia karotenoidov pred syntetickou výrobou. Táto práca bola poňatá ako zrovnávacia štúdia troch druhov kvasiniek, a to Rhodotorula glutinis, Rhodotorula rubra a Sporobolomyces roseus. Kvasinky boli kultivované na rôznych živných médiách, kde sa ako nutričné zdroje používali vybrané odpadové materiály - zemiakový extrakt, srvátka. V niektorých médiách boli kvasinky vystavené exogénnym stresovým faktorom. Všetky študované kmene boli schopné využívať použité odpadové substráty ako zdroj živín. Väčšina kmeňov produkovala zvýšené množstvo karotenoidov, v niektorých prípadoch sprevádzané aj pomerne vysokou produkciou biomasy. Ako potenciálne najlepší producent obohatenej biomasy sa ukázala kvasinka Rhodotorula glutinis CCY 20-2-26 kultivovaná na médiu obohatenom srvátkou (9 g/l biomasy obohatenej 2 mg/g beta-karoténu), prípadne v podmienkach mierneho solného stresu.
Carotenoids belong to the most abundant classes of natural pigments with important biological functions. In last years intensive studies focused on biotechnological production of carotenoids by suitable microorganisms were done. Presented work was realized as a comparative study of three yeast strains: Rhodotorula glutinis, Rhodotorula rubra a Sporobolomyces roseus. These strains were cultivated in different media with several waste substrates (potato extract, whey) as nutrition sources. Additionally, strains were exposed to some types of exogenous stress. All strains were able to use tested waste substrates as nutrition sources. Most of strains exhibited increased carotenoid production, in several conditions accompanied by high biomass formation. As the best producer of enriched biomass yeast strain Rhodotorula glutinis CCY 20-2-26 cultivated on medium with addition of lyophilized whey (9 g/l of biomass enriched by 2 mg/g of beta-carotene) and/or under mild salt stress.
Description
Citation
NĚMCOVÁ, A. Regulace produkce obohacené biomasy a lipidických látek u karotenogenních kvasinek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-26
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Šimko: Jaký je rozdíl mezi upravenou a neupravenou syrovátkou? prof. Rychtera: Jaká syrovátka měla ty negativní účinky? Proč jste používali indický kvasničný autolyzát?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO