Měnič napětí 12 V / 230 V pro použití v automobilech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť menič napätia 12 V / 230 V pre použitie v automobiloch. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Skladá sa celkovo z troch kapitol. V prvej kapitole som rozpracoval menič napätia, jeho rozdelenie, rozdelenie podľa funkcií, použitie a jeho jednotlivé pripojenia. Návrhom meniča s integrovaným obvodom IR2153 sa zaoberám v druhej kapitole. V tretej kapitole som spracoval namerané hodnoty a znázornili grafické závislosti vyrobeného a kúpeného meniča.
This work deals with a proposal for increasing DC/AC inverter for use in cars to power electronic devices on 230 V. This work is divided into two parts, theoretical and practical. It consists of three chapters. In the first chapter I developed a voltage converter, its breakdown, a breakdown by function, and the usage of individual connections. The proposal converter with the integrated circuit IR2153 is described in the second chapter. In the third chapter I processed readings and I visualized graphical dependencies of converter that was produced and purchased.
Description
Citation
JEZERČÁK, M. Měnič napětí 12 V / 230 V pro použití v automobilech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Student nekomentuje posudek vedoucího práce a oponenta. Doc. Frýza: Jak jste ověřoval dosažené výsledky bakalářské práce. Prof. Barnčík: Jak jste postupoval při návrhu zařízení. Student není schopen releventně odpovědět. Dr. Ulovek: Jak jste navrhoval ochrany vašeho zařízení. Student odpovídá, že daný problém neřešil. Dr. Macho: Respektoval jste teplotní normy? Studen odpovída nejednoznačně.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO