Měření rychlosti střel pomocí laserového paprsku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Úsťová rychlost zbraně je rychlost kulky v okamžiku kdy opustí hlaveň zbraně. Protože se jedná o parametr spojený s ději, které se odehrávají jen krátce po tom, co střela opustí hlaveň, patří tento údaj do přechodové balistiky. Cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat přístroj na měření této rychlosti. Měření spočívá ve změření intervalu, ve kterém střela protne dva laserové paprsky. Z tohoto údaje bude vypočtena výsledná rychlost.
Muzzle velocity is the speed of bullets, guns at the moment it leaves the barrel of a gun. Since this is a parameter related to the storyline, which takes place only shortly after the bullet leaves the barrel, this figure is the transition ballistics. The aim of this work is to design and construct a device for measuring the speed. Measurement consists in measuring the interval at which the bullet crosses the two laser beams. From this data, the performance will be calculated.
Description
Citation
ŠMERDA, J. Měření rychlosti střel pomocí laserového paprsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Vágner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Komise konstatovala nesplnění zadání práce. Student nedokázal popsat a zdůvodnit postup řešení práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO