Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce si klade za cíl nalezení nejoptimálnější metody návrhu filtrů pro odstranění parazitních složek reálného EKG signálů. Je zde stručně popsán vznik a kmitočtové vlastnosti takovýchto rušení (drift a síťový brum). Jednotlivé metody návrhu jsou porovnávány podle řádu navrhnutého systému, podle spolehlivosti a podle míry vlivu na užitečný signál. Vytvořil jsem několik číslicových filtrů různými metodami a vyzkoušel je na deseti reálných signálech EKG. Z pokusu vyplynulo, že síťový brum odstraní všechny filtry se stejnou spolehlivostí, z hlediska řádu výsledného systému je výhodnější použít metody rozmísťování nul a pólů. Při filtraci driftu se filtry navrhnuté pomocí metody rozmísťování nul a pólů byly nedostačující v případě prudkých výkyvů průběhu. Proto se jako výhodnější ukázala metody vzorkování fr. charakteristiky.
This work aims to find out the best filter design method for getting out parasitic elements in ECG signal. There are defined origin and frequency qualities of these elements. Individua filter design methods are compared according to number of filter coefficients, effectivity and influenc to useful signal. I created several digital filters by various design methods and tested them on ten ECG signals. From the experiment ensued: all filters were able to get out brum, but filters designed by distribution of zeros and poles had the lowest number of coefficients. On the other hand same filters were disable to get out drift with very sheer course.
Description
Citation
STROUHAL, M. Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student se bez omluvy nedostavil k obhajobě bakalářské práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO