Interaktivní dálkové ovládání pomocí GSM modulu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení ovládajícího byt pomocí GSM modulu SIM900D. Obsahuje teoretické podklady pro realizaci zařízení. Vytvořené zařízení je schopné obousměrné komunikace s uživatelem. Zkonstruované zařízení reguluje vytápění, osvětlení a zabezpečení domácnosti. Dokument obsahuje popis funkce programu, který řídí zařízení. Výsledkem je navržení, výroba, osazení a otestování desek plošných spojů.
The Bachelor‘s thesis deals with the design of device that controls flat via GSM module SIM900D. The thesis includes theoretical basis for the realization of device. The realized device is capable of bidirectional communication with the user. Constructed device regulates heating, lighting and home security. The document describes the functions of the program that controls a device. Design, manufacture, assembly and testing of printed circuit boards is result of this thesis.
Description
Citation
PAVEL, T. Interaktivní dálkové ovládání pomocí GSM modulu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Kadlec, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Ivo Viščor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Vedoucí a oponent práce nedoporučuje práci k obhajobě.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO