Analýza a návrh elektronického obchodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V mojej bakalárskej práci som analyzoval prostredie trhu, v ktorom sa nachádzajú konkurenčné internetové obchody. Následne som spracoval návrh a riešenie internetového obchodu zameraného na predaj tovarov a služieb s prioritou maximálne možne uspokojiť zákazníka. Predkladaná bakalárska práca obsahuje teoretické východiská k vymedzenej problematike a je určitým nástrojom na návrh a riešenie internetového obchodu, ale aj jeho adaptáciu do konkurenčného prostredia trhu.
In this bachelor’s thesis I analyzed market environment where competitive internet shops are located. In next step I processed proposal and solution of e-shop focused on selling goods and services giving maximum priority to satisfy the customer. This work provides the theoretical basis for defined problems and is kind of solution of e-shop and also is a tool for it's adaptation to competitive environment.
Description
Citation
PLEŠINGER, D. Analýza a návrh elektronického obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Student neodevzdal ve stanoveném termínu bez omluvy bakalářskou práci. Práce není přijata k obhajobě. Obhajoba je dle čl. 12 odst. 8 Směrnice děkana č. 1/2012 klasifikována stupněm "F".
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO