Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace ve společnosti pod fiktivním názvem ABC, s. r. o. pomocí ukazatelů finanční analýzy za posledních pět let. Veškerá data použita pro analýzu vychází z poskytnutých podnikových dokumentací, jako je rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Návrhy na zlepšení stávající situace podniku jsou provedeny na základě provedené analýzy.
The Bachelor thesis is focused on evaluate the financial situation of the company under the fictitious name of ABC, s. r. o. with the financial indicators for last five years. All data used for the analysis is based on the documentation provided by the company, such as a balance sheet and profit and loss account. Suggestions for improving the current situation of the company are carried out the basis of the analysis.
Description
Citation
MARACZKOVÁ, L. Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Dagmar Matějková (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázka vedúci práce: ZODPOVEDANÉ Otázka oponent práce: ZODPOVEDANÉ Otázka: doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. - Aké dopady budú mať návrhy v BP na hospodárenie spoločnosti, o koľko sa zvýšia mzdové náklady - ZODPOVEDANÉ ČIASTOČNE Otázka: Ing. Dagmar Matějková - Ako v spoločnosti riadia pohladávky - ZODPOVEDANÉ ČIASTOČNE Otázka: Ing. Michaela Beranová, Ph.D. - Vysvetlite platobnú morálku v spoločnosti - ZODPOVEDANÉ
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO