Návrh optimalizace výrobních procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem bakalářské práce je návrh optimalizace výrobních procesů energetické společnosti specializující se na výrobu a distribuci tepla a energie v rezidenční oblasti města Uherský Brod. Řešení vyplývá z analýzy firemních procesů a výsledná optimalizace poslouží jak ke snížení vstupních nákladů na energie, tak i k vyšší efektivitě následného výrobního procesu.
This bachelor thesis designs optimization of production processes in energetic company focused on manufacturing and distribution of heat and energy in residential area of Uherský Brod city. Solution is based on analysis of company processes and goal optimalization focuses on lowering of entry costs of energies and also higher effectivity of whole manufacturing process.
Description
Citation
ŠAŠINKA, V. Návrh optimalizace výrobních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. - Otázka: Jakým způsobem jste citoval? V práci je několik stran bez uvedení citací. Máte uvedené matematické vztahy pro vyjádření cashflow, úrokové míry, vnitřního výnosového procenta s neúplným popisem. NEODPOVĚZENO Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. - Název BP neodpovídá obsahu a zaměření studia. Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. - Otázka: Proč nejsou data, ze kterých jste vycházel při výpočtu, součástí práce? Jaký je váš přínos práce, jakým způsobem jste postupoval při k tvorbě BP, uveďte Vaši přidanou hodnotu. NEODPOVĚZENO Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. - Otázka: můžete prosím dokázat výpočet údajů, které uvádíte v práci? NEODPOVĚZENO Ing. Martin Pernica, Ph.D. - Otázka: Jaké metody jste použil při zpracování práce? V cíli práce uvádíte, že hlavním cílem je "analýza situace", ale analýza je pouze metoda. V práci jsou gramatické i stylistické chyby. V teoretických východiscích prezentujete společnost, která ovšem patří do praktické části. NEODPOVĚZENO Otázky vedoucího NEBYLY zodpovězeny.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO