Analýza životního stylu vysokoškolských studentů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů. Posuzuje jejich stravovací a pohybové návyky a předkládá návrhy řešení na zlepšení. Předkládá teoretické poznatky o zdravém životním stylu a srovnává je s výsledky dotazníkového šetření mezi studenty VUT v Brně.
The bachelor’s thesis focuses on the analysis of the lifestyle of university students. Considers their habits of the lifestyle, exercising physical activities and the habits of alimentation. Includes some suggestions for improvement. Specifies the theoretical findings of the healthy life-style and compares them with the results of the research among the university students.
Description
Citation
KLÍMA, J. Analýza životního stylu vysokoškolských studentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky oponenta práce - zodpovězeno Ing. Robert Zich, Ph.D. Otázky: Vypovídací schopnost ankety uváděné v práci (reprezentativnost vzorku výzkumu). Uveďte další možnosti, metodologii šetření mimo výzkumu používaného v práci. Objasněte v návrhové částí uváděné hodnocení: zlepšení složení jídelníčku. - částečně zodpovězeno RNDr. Hana Lepková Otázka: Dal by se váš nápad prodat do jiných restauračních zařízení (komerční využití mimo menzu)?. - zodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO