Lokalizace optického disku na snímcích sítnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou retinálních snímků z digitální fundus kamery, zejména vlastnostmi struktury optického disku (OD). Teoreticky popisuje základní vlastnosti lidského zrakového systému a princip vyšetření očního pozadí, jehož výstupem jsou právě zkoumané retinální snímky. V práci jsou zmíněny dostupné metody, které již byly pro lokalizaci OD použity a je vybrána metoda pro další práci s obrazovými daty. Práce se podrobněji zabývá vybranou metodou detekce OD pomocí geometrického modelu s využitím segmentace cévního řečiště pomocí metody založené na přizpůsobené filtraci. Na originálních snímcích z dostupné databáze je otestována navržená semiautomatická metoda pro lokalizaci polohy optického disku.
This thesis deals with the analysis of retinal images from digital fundus camera, especially with structure of optic disc (OD). The theoretic part describes main features of the human visual system and princip of eyeground examination. The paper discussed available methods that have been used for localization of optic disc. For further work is selected proposal of the geometrical model of vessel structure by using the method of segmentation of vessels by matched filtering. Original images are tested with semi-automatic method for optic disc localization.
Description
Citation
PĚCHOTOVÁ, B. Lokalizace optického disku na snímcích sítnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Ing. Zenon Starčuk, CSc. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-04
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka neobhájila diplomovou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO