FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V práci je popsán systém APRS, který se používá k posílání a příjímání textových zpráv. Zprávy jsou přenášeny na frekvenci 144 MHz pomocí modulace AFSK. APRS komunikuje pomocí protokolu AX.25, který vysílá a přijímá zprávy v rámcích, ve kterých jsou kromě přenášených zpráv i řídící bity pro celou komunikaci. Téměř celou vysokofrekvenční část obsahuje jeden integrovaný obvod. Jeho obsluhu, kódování a dekódování rámců má na starost mikrokontrolér.
APRS system is described are sent toin my essay, which is used for sending and receiving text messages. The text messages frequenc 144 MHz by using the modulation scheme AFSK. APRS communicate by using the protocol AX 25, which sends and receives the text messages in the area where are carried despatches and control bits as well. The whole area of high frequency part is in one integrated circuit. The control, coding and decoding of the area is the microcontroller’s job.
Description
Citation
BOHÁTKA, J. FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO