Operační transkonduktanční zesilovač (OTA) pro využití v programovatelných analogových polích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Optimalizace OTA na základě zadaných parametrů. Návrh a simulace budou probíhat v reálné CMOS technologii, která je dostupná na Ústavu mikroelektroniky. OTA má sloužit jako analogový blok do systému programovatelného analogového pole (FPMA).
Operational amplifier will be designed and optimized with respect to set of required parameters. Real CMOS technology (available at Department of Microelectronics) will be used for designed OTA circuit and its simulations. Designed OTA will be used as universal operation amplifier configurable block in FPAA (field-programmable analog array) structures.
Description
Citation
CZAJKOWSKI, O. Operační transkonduktanční zesilovač (OTA) pro využití v programovatelných analogových polích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student seznámil komisi s obsahem diplomové práce a odpověděl na její otázky.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO