Automatický přepínač rozsahů pro AC-DC etalon Fluke 792A

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním tématem této diplomové práce je návrh a realizace mechanického spojení řídící jednotky k automatickému přepínači rozsahů AC-DC etalonu Fluke 792A. Tato diplomová práce obsahuje teoretický rozbor AC-DC etalonu Fluke 792A a krokových motorů. Na rozbor krokových motorů navazuje výběr vhodného pohonu. Následuje popis řídicí jednotky, použitého mikrokontroleru a popis sběrnice GPIB. Poslední část se zabývá návrhem mechanického spojovacího dílu a výběru vhodných senzorů pro snímání aktuální polohy clonky.
The main topic of this Master's Thesis is design and implementation of mechanical connection between the automatic range switch unit and the AC-DC Transfer Standart Fluke 792A. This Master's Thesis contains theoretical analysis of the the AC-DC Transfer Standart Fluke 792A and of stepper motors. Followed the choosing of appropriate drive. In next chapter is the theoretical analysis of automatic range switch unit, used microcontroller and the description of the GPIB. Last part of this Master's Thesis describes design of mechanical connecting part and the selection of appropriate sensors for sensing the current position of the shading component.
Description
Citation
TROJAN, M. Automatický přepínač rozsahů pro AC-DC etalon Fluke 792A [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Ondřej Hynčica (člen) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student neobhájil diplomovou práci z důvodu nesplnění podstatné části zadání.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO