Využití finanční analýzy v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem diplomové práce je aplikace finanční analýzy na účetních výkazech a to rozvahy a výkazu zisků a ztrát v letech 2008-2010. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje teoretická východiska, vybrané metody finanční analýzy. Druhá část je aplikací vybraných metod na konkrétní podnik a poslední část obsahuje návrhy ke zlepšení v problémových oblastech.
The aim of the thesis is the application of financial analysis on the financial statements, and balance sheet and profit and loss in 2008-2010. The work is divided into three parts. The first part contains the theoretical background, selected methods of financial analysis. The second part is the application of selected methods for a specific company and the final section contains suggestions for improvement in problem areas.
Description
Citation
STŘECHOVÁ, I. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-07
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO