Využití finanční analýzy v podniku

but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKonečný, Milošcs
dc.contributor.authorStřechová, Ivetacs
dc.contributor.refereeJuráková, Ivanacs
dc.date.accessioned2021-11-12T20:15:35Z
dc.date.available2021-11-12T20:15:35Z
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je aplikace finanční analýzy na účetních výkazech a to rozvahy a výkazu zisků a ztrát v letech 2008-2010. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje teoretická východiska, vybrané metody finanční analýzy. Druhá část je aplikací vybraných metod na konkrétní podnik a poslední část obsahuje návrhy ke zlepšení v problémových oblastech.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is the application of financial analysis on the financial statements, and balance sheet and profit and loss in 2008-2010. The work is divided into three parts. The first part contains the theoretical background, selected methods of financial analysis. The second part is the application of selected methods for a specific company and the final section contains suggestions for improvement in problem areas.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationSTŘECHOVÁ, I. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other41860cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71637
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectsoustavy ukazatelů.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectdifferential indicatorsen
dc.subjectratiosen
dc.subjectsystem indicators.en
dc.titleVyužití finanční analýzy v podnikucs
dc.title.alternativeApplying Financial Analysis at a Companyen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2012-06-07cs
dcterms.modified2013-02-07-08:19:15cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid41860en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:15:35en
sync.item.modts2021.11.12 20:06:01en
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_41860.html
Size:
4.87 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_41860.html
Collections