Databáze vzorků hluku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V semestrální práci jsem navrhl systém pro nahrávání akustických signálů, které v tomto případě reprezentoval hluk, a odzkoušel jsem si programové vybavení na zlepšení kvality nahraných vzorků. Tento systém se skládá z několika bloků, jako jsou bloky předspracování signálu, navrhnuté poţadavky na zkvalitnění nahrávek, jako jsou například vzorkovací frekvence a bitové rozlišení. V prvním kroku je třeba stanovit nastavení pro přehrávací zařízení. Potom následuje přepracování signálů jako například filtrace a separace.
n semestral thesis proposed a system for recording acoustic signals, which in this case presented a concrete noise, and I have been tested software has to improve the quality of recorded samples. This system consists of several blocks, such as signal pre-processing blocks, to formulate requirements for the improvement of recordings, such as sampling frequency and bit resolution. The first step is therefore to establish settings for the recording device. Then followed the reprocessing of signals such as filtration and separation.
Description
Citation
VÉGH, Z. Databáze vzorků hluku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Michal Trzos, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Jaký typ rušení je v praxi nejvíce škodlivý?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO