Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato semestrální práce se zabývá problematikou hromadného sběru dat z energetických sítích. Je zde zahrnuto rozdělení energetických sítí. Principy a funkce přenosových technologií PLC, GSM a GPRS. Požadavky na bezpečnost přenášených dat.
his semestral thesis deals with problems of multiple data collection over power lines. It is included separation of the power lines. Principles and functions of transport technology PLC, GSM and GPRS. Requirements on security of transported data.
Description
Citation
KRETEK, F. Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Průša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šporik (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Co je výsledkem práce? Co student prakticky realizoval? Výsledek celé práce je pouze jeden obrázek? Proč jste chtěl využít pouze GPRS a ne jiné technologie? Proč jste nevyužil jiný simulátor? Co rozumíte pod pojmem problematika el. sítí? Jak se připojují nesymetrické zdroje do el. sítě? Uveďte příklad nesymetrické zdroje? Proč chcete připojovat vůbec nějaké zdroje do sítě? Proč uvádíte pouze obrázky monitorů a ne jejich funkci? Obsah prezentace BP neodpovídá skutečnému obsahu BP.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO