Kódování dat a formáty pro výměnu informací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá kódováním dat a datovými formáty, které lze použít pro výměnu informací a je možné je použít pro serializaci a deserializaci dat. V rámci přenosu dat je podrobněji vysvětlen serializační a deserializační proces převodu datových struktur, objektů do sekvence bitů, kde později může být uložen ve vyrovnávací paměti, nebo přenesen počítačovou sítí. Jsou důkladně popsány nejznámější datové formáty XML a JSON. Práce hodnotí jednotlivé formáty a porovnává je z hlediska rychlosti počítačového zpracování, paměťové náročnosti a způsobu provedení jednotlivých formátů. Navržení a aplikace vlastního datového formátu pro přenos a ukládání dat.
This thesis deals with a data encryption and data formats that can be used to exchange information and can be used to data serialization and deserialization data. The data is further explained and serialization and deserialization process of converting data structures, objects in a sequence of bits, which can later be stored in the cache memory or transferred to a computer network. They are thoroughly described in the best-known data formats, XML and JSON. The paper evaluates the different formats and compares them in terms of processing speed, memory consumption and execution of each format. Design and application of custom data format for data transfer and storage.
Description
Citation
PROCHÁZKA, J. Kódování dat a formáty pro výměnu informací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Radim Pust, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Morský (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Otázky oponenta - Uvedl jste u kapitoly 3 chybný zdroj? - Chyba při úpravě dokumentu. Omlouvá se za neuvedení citace do uvozovek. - Proč je práce lajdácká? - ... - Pracujete u studia? - ano - Použil jste strojový překladač? Upravil jste poté přeložené věty? - Ano, Ano
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO