Použití přepěťových ochran v domovní elektroinstalaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá ochranou objektů před nebezpečným úderem blesků a následného proudu. Zabývat se bude také možností ochrany nejenom vnější částí objektu ale i vnitřní ochraně proti přepětí a poškození přístrojů.
This master‘s thesis deals with protecting of objects from dangerous thunder-stroke and resulting power. Will be also putting mind to possibility of protection not only outside part of object but also inside protection from overvoltage and damage of equipment.
Description
Citation
MARCOL, M. Použití přepěťových ochran v domovní elektroinstalaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student náležitě vysvětlil cíle práce, způsob jejich řešení a své dosažené výsledky. Projev do jisté míry ovlivněn nervozitou. Nejasnosti v bakalářské práce a z nich plynoucí dotazy oponenta i vedoucího práce student s velkými problémy objasnil. Na dotazy komise student reagoval rychle, avšak ne podle představ zkoušejících členů komise. Značné nepřesnosti v odpovědích způsobeny velkými nedostatky ve znalostech z problematiky přepěťových ochran.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO