Nezávislý datalogger s USB připojením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o koncepci nezávislého dataloggeru teploty, vlhkosti a tlaku s možností vyčítání logovaných dat pomocí USB rozhraní do PC. V práci je popsána funkce dataloggeru, návrh hardwaru dataloggeru s ohledem na spotřebu zařízení a návrh mechanické konstrukce zařízení. Dále je rozebrán komunikační protokol pro ovládání a vyčítání dat do PC. Je zde také rozebrán firmware řídící jednotky dataloggeru, tedy drivery senzorů, moduly USB, RTC a komprese logovaných dat. V další části práce je popsán software pro ovládání dataloggeru a stahování logovaných dat.
This thesis treats concept of autonomous temperature, relative humidity and pressure USB datalogger. Also there is explained datalogger function, hardware design with respect on device consumption and design of chassis. Furthermore, there is described communication protocol for control and reading out data by the PC. Furthermore, there are described firmware drivers for some used components and modules for USB communication, RTC and data compression. Lastly there is described software which is used for datalogger configuration and data read out.
Description
Citation
ROMÁNEK, K. Nezávislý datalogger s USB připojením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) Dipl. Ing. Dr. Techn. Michal Ries (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-07
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO