Vizualizace komunikačních tras v energetice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro zobrazení pozic elektroměrů komunikující po elektrickém vedení (PLC). Aplikace by měla najít hlavní uplatnění v oblasti projektu Smart Grids (inteligentní sítě). Dále se v práci řeší výběr knihoven potřebný k tvorbě aplikace a její samotný návrh.
This thesis describes the design of an application to view the positions electrometers communicating over Power Line (PLC). Applications should find the main use in the field of project Smart Grids. Furthermore, the work resolves selection of libraries required for creation of applications and the proposal itself.
Description
Citation
PEČEŇA, V. Vizualizace komunikačních tras v energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Komise se shodla, že BP práci je nutno přepracovat se stejným konkretizovaným zadáním. Obhajoba BP je možná až v následujícím akademickém roce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO