Návrh lineárních struktur na tranzistorové úrovni

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářkská práce se zabývá vývojem software pro automatizovaný návrh kmitočtových filtrů s použitím aktivních prvků místo induktorů. První část práce se zabývá rozdělením kmitočtových filtrů podle přenášeného spektra a podle druhu použitých součástek. Dále se zabývá taky pracovními režimi obvodu. V další části prouzkoumává různé návrhové metody filtrů s aktvními prvky, soustředí se hlavně na metodu autonomních obvodů, která se používá programovém řešení. Práce se dále zabývá popisu prostředí Wolfram Mathematici, jejím vývojem a taky výhodama. V další kapitole se práce věnuje teoretickému popisu programu a všem nutným teoretickým ustanovení, které jsou potřeba ke zvládnuti programu, tj. popis Modifikované metody uzlových napětí, nahrazení tranzistoru MOSFET za zdroj proudu řízený napětím a taky zápisu pasivní prvků ve strojové podobě. Poslední kapitola se věnuje samotnému vývoji programu a jeho podrobném popisu.
Bachelor thesis deals with the development of software for automated design frequency filters using active elements instead of inductors. The first part deals with the allocation of frequency filers by transmitted specrum and type of components used. It also deals with working mode in the circuit. Thesis also focuses on the description developmet environment in Wolfram Mathematica,and overall development and also advantages. The next chapter is devoted to the theoretical description of the program and all the necessary theoretical provisions, that are needed to manage the program, i.e. description modified nodal analysis, replacement of MOSFET transistor for Voltage Controlled Current Source and writing passive elements in programming language too. The last chapter is dedicated to the development of the program and detailed description.
Description
Citation
GAJDOŠ, A. Návrh lineárních struktur na tranzistorové úrovni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Martin Hasmanda (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Co jste v práci vytvořil?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO