Financování pořízení dlouhodobého majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické části pak představení konkrétní společnosti a pořizovaného dlouhodobého majetku. Dále jsou popsány možnosti financování. Cílem práce je posoudit možné zdroje financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti a navrhnout optimální řešení.
Bachelor’s thesis is focused on issues of financing a purchase of long-term property in specific company. Particular variations of purchase and financing of fixed assets are described in the teoretical part of the thesis, presentation of the specific company and long-term property that is purchased and variations of financing are described in the practical part of the thesis. The aim of the thesis is to assess possible recources of financing purchase of long-term property in the specific company and suggest an optimal solution.
Description
Citation
PASTYŘÍK, J. Financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO