Studie nákupní funkce v obchodní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce zhodnotí ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP S.R.O a zlepší obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýz podniku bude proveden návrh zlepšení.
Bachelor thesis will assess the economic situation of the IRD GROUP SRO and improve business functions, focusing on the purchasing function, suppliers and business standards. After the analysis of the design of a business improvement.
Description
Citation
DENEV, A. Studie nákupní funkce v obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jan Roubal (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: Ing. Herálecký - Formální stránka práce, Kalkulované nákalady na projekt, nárvhová část - obecné návrhy - částečně odpovězeno Otázka: Ing. Mráček - Propagace společnosti - webová prezentace - částečně odpovězeno Otázka: doc. Dvořák - Záruka kvality zboží od zahraničních dodavatelů - odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO