Evoluční algoritmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických algoritmů v praxi. Využití technologií PHP&MySQL a Google Maps API k optimalizaci distribuční trasy, je důležitým bodem práce.
Thesis describes main attributes and principles of Evolutionary and Genetic algorithms. Crossover, mutation and selection are described as well as termination options. There are examples of practical use of evolutionary and genetic algorithms. Optimization of distribution routes using PHP&MySQL and Google Maps API technologies.
Description
Citation
BORTEL, M. Evoluční algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Petra Lambertová (člen)
Date of acceptance
2011-06-09
Defence
Jak souvisí poměr využití mutačního operátoru s konvergencí algoritmu k řešení a diverzitou v populaci? Vysvětlete pojem selekční tlak a popište, jak ovlivňuje výběr jedinců účastnících se reprodukčních procesů. Pro zadaný problém, je stejně jako u problému obchodního cestujícího, vhodné využít operátor křížení s rekombinací hran. Nastudujte a vysvětlete přednosti před jinými operátory křížení. Jaké byly vstupní hodnoty? Odborná úroveň práce je nízká, neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO