Centrální řidící systém inteligentního domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o řízení inteligentního domu. Dělí se na tři části. První část pojednává o obecné teorii inteligentních domů. Druhá část popisuje teoretický rozbor problému. Poslední část se zabývá samotnou realizací.
The work deals with building controlling system. It can be divided into three parts. First part describe general theory of smart houses. Second part analysing the task. Last part is realization about.
Description
Citation
NOVOTNÝ, J. Centrální řidící systém inteligentního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. František Urban, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-05
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi s cíly a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a členů komise u obhajoby. Položené otázky: Uveďte, co konkrétně je výstupem vaší práce, příp. nakreslete blokové schéma navrženého systému. Jaký typ regulačního algoritmu jste navrhnul a pro jaký typ veličiny jste ho použil? Popište princip navržené regulace vytápění. Z jakého důvodu jste použil k realizaci systému PC + desku s mikrokontrolerem ARM? Nebylo by vhodnější použít (z důvodu energetické náročnosti a spolehlivosti) pouze mikrokontroler ARM s nainstalovaným operačním systémem (Linux, Android)? Student dostatečně neodpověděl první otázku oponenta
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO