Zpracování zvuku v obvodech FPGA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce je návrh jednoduchého digitálního audio syntetizátoru. Je řešena problematika generování tónu klavíru pomocí programu Matlab. V poslední části je vysvětlen princip práce se zvukovými vzorky.
The main goal of this thesis is design of simple digital audio synthesizer. The synthesis of piano tones are descrribed. Final part is devoted to the basic principle of sound sample processing.
Description
Citation
NĚMEC, T. Zpracování zvuku v obvodech FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (předseda) prof. Ing. Daniela Ďuračková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student seznámil zkušební komisi s náplní své práce. Odpověděl na otázky: 1) Proč jste práci nedokončil? 2) Myslíte si, že jste schopen práci v budoucnu dokončit?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO