Fotovoltaický článek pro koncentrátorový systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá koncentrátorovými fotovoltaickými systémy. Hlavním tématem jsou fotovoltaické články a jejich vlastnosti. Práce se podrobně zabývá fyzikálními procesy u fotovoltaických článků, typy článků a jejich specifiky a také možnostmi zpracování pro dosažení lepších vlastností pro koncentrátorové systémy. V praktické části je provedeno měření a analýza elektrických charakteristik 9 různých monokrystalických křemíkových článků. Z těchto je pak vybrán nejúčinnější článek jako vhodný pro další použití jako referenční článek.
The subject of this master’s thesis is to introduce concentrator photovoltaic systems. Main subject of presented work are photovoltaic cells and their features and characteristics. The work deals with physical fundamentals of solar cells, type of cells and their specifics and discusses possible treatment for achieving better characteristics of concentrator systems. In the practical part is realized measurement and analysis of electrical characteristics of 9 different monocrystalline silicon cells. From those is the most efficient cell chosen for further use as reference cell.
Description
Citation
STRAŠKRABA, V. Fotovoltaický článek pro koncentrátorový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Ing. Jaromír Bogr, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. (člen) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s výsledky své diplomové práce "Fotovoltaický článek pro koncentrátorový systém" a zodpověděl všechny položené otázky. Otázky a odpovědi: Proč jste nevolil nějakou jinou firmu na výrobu? (Solartec nedělá prototypovou výrobu) Máte hotový návrh prototypu? (Rámcově, ale v diplomové práci to nemám) Cena? (tisícovky korun) Jakou čočku tam dáte? (Odporová zátěž stavěná na velké FV články, tzn. nejde měřit v laboratoři klasickou metodou) Jak dlouho Vám zabere výroba? (14 dní výroba článků - student nebere v potaz návrh/výrobu měřící aparatury) Jak bude vzpadat struktura? (Struktura na P substrátu, protože N vrstva může být tenčí)
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO