Bezdrátový kontrolér pro dálkové ovládání PTZ kamer

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato semestrální práce se zabývá dálkovým ovládáním otočných kamer pomocí bezdrátových kontrolérů a návrhem tohoto kontroléru včetně konstrukčních podkladů. Kontrolér bude složen z převodníku úrovní, mikrokontroléru a RF modulu. Řídící data do kontroléru budou přicházet po sběrnici RS485 a kontrolér bud schopen komunikovat pomocí protokolů Ernitec a Pelco. Navržený kontrolér by měl podle údajů od výrobce mít dosah až 500m. Tento parametr a i další parametry přenosu potvrdíme v diplomové práci, která se bude zabývat vlastní realizací kontroléru.
This semestral project is concerned with remote control PTZ camera using the wireless controller, and the controller design including design documents. The controller will be composed of the signal converter, microcontroller and RF module. Control data to the controller will come via link RS485 and controller will be able to communicate using the following protocols-Ernitec and Pelco. The proposed controller, according to data from the manufacturer to have a range of up to 500m. This parameter and also other transmission parameters confirm in the diploma thesis which will focus the actual implementation of the controller.
Description
Citation
CHÝLEK, R. Bezdrátový kontrolér pro dálkové ovládání PTZ kamer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Neopověděl na otázky ohledně napájení z GPIO pinu procesoru a výkonové ztráty na prvku LM2937. Neposkytl dostatečný popis komunikace mezi jednotlivými komponenty.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO