Systém common rail pro šestiválcový vznětový motor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zabýva inštaláciou vysokotlakového vstrekovacieho systému common rail na šesťvalcový traktorový vznetový motor. V prvej časti diplomovej práce je rozobraná problematika vstrekovacích systémov a s tým súvisiacich aspektov. V ďalšej časti práce je prevedená inštalácia vstrekovacieho systému, ktorá zahŕňa umiestnenie komponentov systému common rail, prevedenie nevyhnutných zásahov do konštrukcie motora a návrh nových súčastí. V záverečnej časti sú prevedené kontrolné výpočty a pevnostná analýza nových komponentov vstrekovacieho systému.
This thesis deals with the installation of high-pressure common rail injection system for six-cylinder tractor diesel engine. In the first part of the thesis is dismantled issue injection systems and related aspects. The next part is the installation of a fuel injection system, which involves placing components common rail system, the implementation of necessary interventions in engine design and the design of new components. The final section effect control calculations and stress analysis of new injection system components.
Description
Citation
BOŽIK, M. Systém common rail pro šestiválcový vznětový motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Diplomant seznámil komisi s průběhem řešení a výsledky své diplomové práce, zodpověděl otázky oponenta a vrámci rozpravy k diplomové práci zodpověděl následující dotazy: Jaké další důvody mohou vést k použití systému Common Rail u traktorových motorů? A jak toto diplomant konzultoval s vedoucím práce? Jak je zajištěno, že nebude unikat palivo z hrdla vstřikovače? Na základě čeko diplomant určil průměry navrhovaného vysokotlakého potrubí? jak diplomant vidí vhodnost navrhovaného řešení s ohledem na obecně platný trend snahy o snižování nákladů?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO