Návrh změny organizační kultury v podniku poskytujícím služby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Teoretická část mé diplomové práce bude pojednávat o organizační kultuře a efektivní práci zaměstnanců. Praktická část pak bude věnována doporučení jak zlepšit organizační kulturu a navrhnout zvýšení efektivity práce u podniku, pro který budu toto doporučení zpracovávat.
Theoretic part of my Master's thesis treat about company culture and effectiveness work of employees. Practical part attend to recommendation how improve company culture and propose rise of effectivity work in company, where I will process my recommendation.
Description
Citation
HOLBOVÁ, V. Návrh změny organizační kultury v podniku poskytujícím služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO