Marketingové aspekty činnosti high-tech firem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem diplomové práce je analýza marketingových nástrojů použitých firmou XAX a následně vyhodnotit a navrhnout zvýšení jejich efektivity. Popis strategie společnosti a faktory ovlivňující budou identifikovány. Práce obsahuje návrhy a doporučení na zvýšení efektivity marketingových nástrojů dané firmy v oblasti High-tech odvětví.
The aim of diploma thesis is to analyze marketing tools used in Company XAX and under this condition evaluate and purpose increase efficiency used tools. The current marketing strategy of the company is described and main influencing factors are identified. The thesis contains proposals and recommendations for tools usage in the field of High-tech marketing.
Description
Citation
PALACKÝ, M. Marketingové aspekty činnosti high-tech firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
European Business and Finance
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-09-19
Defence
Ing. Robert Zich: What is your conclusion of the analysis you did? Prof. Petr Dostál: Which artificial technics did you have in mind in your thesis? Ing. Vít Chlebovský: Can you estimate the costs of your proposal?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO