Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. Na základě analýzy budou předloženy návrhy na snížení nezaměstnanosti, které budou zaměřeny především na ohrožené skupiny obyvatelstva.
This thesis is focusing on suggestions, which will lead to decrease in unemployment in the district of Prostějov. Unemployment is analysed by individual groups of population first and then are found out the problems of this labour market. Based on the analysis will be presented proposals to reduction of unemployment, which will be focused mainly on endangered groups of population.
Description
Citation
ŠEVČÍK, M. Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Polák (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-01-30
Defence
otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Pavel Holek - Jak vnímáte rozdíl mezi pojmy snížení nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnanosti? - částečně zodpovězeno Prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - Navrhujete rozšíření v oblasti stavebnictví - dle ukazatelů se momentálně tato oblast jeví v útlumu, jak na tuto skutečnost nahlížíte? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO