Huminové látky jako koloidní transportní systém rostlinných živin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce shrnuje poznatky o huminových látkách jako majoritní části organického uhlíku v půdě při transportu živin ke kořenovému systému rostlin. Literární rešerže je zaměřena na huminové látky, sorpční schopnost půdy a transport látek z půdy k rostlinám. Experimentální část práce je zaměřena na interakce huminových kyselin s dusičnany. Součástí práce je charakterizace huminových kyselin, byla stanovena hodnota celkové kyselosti a kyselosti COOH.
The thesis deals with humic substances as major components of soil organic carbon during nutrients transport to plants root system. Literature research is focused on humic substances, adsorbing complex and transport of soil substances to plants. The experimental part of the work concentrates on interaction of humic acid with nitrates. A part of the work was humic acid characterization, and determination of titratable acidity and acidity COOH values.
Description
Citation
HUDLÍKOVÁ, I. Huminové látky jako koloidní transportní systém rostlinných živin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-25
Defence
Co jsou atomová % prvků ve vzorku? Specifické přenašeče při transportu živin
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO