Vytvoření předpovědi průměrných měsíčních průtoků pro řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na předpovědi průměrných měsíčních přítoků za účelem ověření kvality řízení zásobní funkce při uvažování různé polohy fiktivních nádrží v povodí. Jedna nádrž se nachází v horní části povodí a druhá je situována ve střední části povodí. Předpovědi byly provedeny pomocí metody Support vector machine v programu RStudio a s využitím programovacího jazyku R. Předpovězené hodnoty průtoků byly následně vyhodnoceny koeficientem korelace, koeficientem determinace, Root mean square error a dále byly vytvořeny simulace provozu zásobních funkcí fiktivních nádrží, které byly vyhodnoceny pomocí Total sum of squares modifikované pro vodohospodářské problémy. Na konec bylo provedeno porovnání obou nádrží pro posouzení vhodnosti metody.
The diploma thesis is focused on predictions of mean monthly flows for a purpose of control of storage functions when thinking differently positions of fictive reservoirs in the catchment area. One of the reservoir is situated in the upper part of the catchment area and the second is situated in the middle part of catchment area. Predictions are made by Support vector machine method in RStudio and with the use of R language. Predicted values of flows was evaluated by the correlation coefficient, coefficient of determination, Root mean square error and than was made the simulation of operation of storage function, which was evaluated by Total sum of squares modificated for problems of water management. In the end was made a comparison of both of the reservoirs for assessment of the suitability of the method.
Description
Citation
HRABINOVÁ, B. Vytvoření předpovědi průměrných měsíčních průtoků pro řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO