Zdravotně technické a plynovodní instalace v předškolním zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce zpracovává zdravotně technické a plynovodní instalace, s využitím srážkových vod v předškolním zařízení. Teoretická část se zabývá lapáky tuků. Experimentální část je zaměřena na průtoky vody, předškolním zařízení. V projektové a výpočtové části jsou zpracovány návrhy kanalizace, vodovodu, plynovodu, využití srážkové vody a napojení objektu na inženýrské sítě. Diplomová práce byla zpracována dle současných norem, zákonů a vyhlášek.
The thesis deals with the technical and gas installation with the use of precipitation water in pre-school facilities. The theoretical part deals with fat traps. The experimental part is focused on water flows, pre-school facilities. In the design and calculation part are drafted sewerage, water supply, gas pipeline, use of rain water and connection of the building to utility networks. The thesis was elaborated according to current standards, laws and decrees
Description
Citation
MŰLLER, M. Zdravotně technické a plynovodní instalace v předškolním zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO