Pravděpodobnostní modelování smykové únosnosti předpjatých betonových nosníků: Citlivostní analýza a semi-pravděpodobnostní metody návrhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na pokročilou spolehlivostní analýzu konstrukcí řešených nelineární formou metody konečných prvků. Jedná se konkrétně o polo--pravděpodobnostní metody návrhu pro stanovení návrhové hodnoty únosnosti, citlivostní analýzu a tvorbu náhradní plochy odezvy ve formě polynomiálního chaosu. Popsané metody jsou aplikovány na střešní předpjatý železobetonový nosník.
Diploma thesis is focused on advanced reliability analysis of structures solved by non--linear finite element analysis. Specifically, semi--probabilistic methods for determination of design value of resistance, sensitivity analysis and surrogate model created by polynomial chaos expansion are described in the diploma thesis. Described methods are applied on prestressed reinforced concrete roof girder.
Description
Citation
NOVÁK, L. Pravděpodobnostní modelování smykové únosnosti předpjatých betonových nosníků: Citlivostní analýza a semi-pravděpodobnostní metody návrhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO