Očné centrum Cornea

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je návrh očního centra. Jedná se o trojpodlažní objekt, kde v prvním nadzemním podlaží je navržena oční optika, lékárna a hlavní vstup do očního centra. Při návrhu objektu se kladl důraz na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, stavebně - technické řešení, tepelně technické a součástí bylo i posouzení požární bezpečnosti. V druhém nadzemním podlaží se nachází oční ambulance a operační zákroková sál. Ve třetím nadzemním podlaží je navržena zákroková sála, seminární místnost a kanceláře. V objektu jsou navrženy dva typy střech – vegetační plochá střecha a pochozí plochá střecha.
The subject of the master thesis is the design of an eye center. It’s a three-floored building, where in the first floor is designed eye optics, pharmacy and main entrance to the eye center. During the design of the building, emphasis is placed on people with reduced mobility and orientation, technical building solution, thermal technical solution, as well as the assessment of fire safety. On the second floor there is an eye clinic and an operating theatre. On the third floor there are designed an operating theatre, a conference room and offices. The two types of roofs are designed - a vegetation flat roof and a walkable flat roof.
Description
Citation
CHMULÍKOVÁ, M. Očné centrum Cornea [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-01-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO