Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá realizací výrobní a skladovací haly pro strojírenský průmysl. Součástí realizace výrobní haly jsou i bourací práce stávajícího zemědělského objektu. V rámci realizace je řešena také rekonstrukce stávajících prostor zámečnické dílny a objektu šaten pro zaměstnance. Pro přípravu tohoto záměru je v diplomové práci řešena studie realizace hlavních technologických etap, technologické plány pro bourací práce a spodní stavbu, dopravní trasy hlavních stavebních materiálů a strojů, technická zpráva zařízení staveniště, časový a finanční plán stavby, bezpečnostní opatření zejména při bouracích prací, kontrola jakosti při provádění vrtaných pilot.
The diploma thesis deals with the realization of a production and storage hall for the engineering industry. Part of the realization of the production hall is the demolition work of the existing agricultural building. The reconstruction of the existing premises of locksmith's workshop and dressing room for employees is also being implemented. For the preparation of this project, the thesis deals with the implementation of the main technological stages, technological plans for demolition work and substructure, transport routes of the main building materials and machines, technical report of the building site, time and financial plan of the construction, security measures especially for demolition works, quality control when drilling a pilot.
Description
Citation
ŠILHOVÁ, K. Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realizace staveb
Comittee
Date of acceptance
2018-02-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO