Ceny stavebních prací při rekonstrukci stávajících stavebních objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V teoretické části bych vás rád seznámil s rekonstrukcemi historických objektů, dále s problematikou oceňování a kalkulačním vzorci. Stručně nastíním obecné ustanovení zákona 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek a průběh výběrového řízení uchazeče o výběrové řízení. V praktické části porovnám rozdíly mezi dvěma oceňovacími produkty z obecné části a z části oceňovací. Na vybraném výběrovém řízení ukáži, jak probíhá výběrové řízení u nás ve firmě. Závěrem práce bude porovnání variantní řešení rekonstrukce a vybrání vhodného řešení pro rekonstrukci vybraného objektu.
In the teoretical part of the thesis, i would like to explain the recontructions of historical building problém, the issues of valuation and calculation formulas. I will briefly outline the general provision of law no 134/2016. The public procurement act and the selection procedure of the tenderer In the practical part i will compar the differences between the two valution products, the general part and the valution part. At the selected tender, i will show how the selection proces is taking place in our company. In the end, the there will be a comparison between the variant reconstruction solution and selection of a suitable solution for the recontruction.
Description
Citation
HRDLIČKA, J. Ceny stavebních prací při rekonstrukci stávajících stavebních objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2018-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO