Studie odkanalizování vybrané obce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je studie dvou variant odkanalizování obce Cetechovice. Variantní řešení počítají s využitím stávajících stok doplněných o nové gravitační nebo výtlačné úseky. Navržené variantní řešení jsou následně ekonomicky posouzena.
The subject of this diploma thesis is a study of two variants of sewer network of Cetechovice. Variant solutions include the use of existing segments supplemented by new gravitational or pressure sections. The proposed variant solutions are then economically assessed.
Description
Citation
KOLÁŘ, T. Studie odkanalizování vybrané obce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-01-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO