Workshop specifického výzkumu 2017

Workshop specifického výzkumu se konal dne 8. prosince 2017 od 9.30 hodin, v prostorách Fakulty podnikatelské VUT v Brně.
Cílem workshopu bylo seznámit akademickou obec Fakulty podnikatelské s dosavadními výsledky projektů specifického vysokoškolského výzkumu.
Počet příspěvků: 16
Rozsah: 158 s.
ISBN: 978-80-214-5598-6

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08) Šebestová, Monika
  Predikce finančního selhání je důležitou činností, prováděnou finančními institucemi za účelem zhodnocení finančního zdraví firem i jednotlivců. V současné době jsou predikční modely založeny na statistických metodách či technikách umělé inteligence. Výběr správných proměnných vstupujících do těchto modelů je důležitým krokem k získání reprezentativního vzorku dat a zvýšení finální predikční přesnosti. Vzhledem k tomu, že neexistuje obecný rámec ukazatelů, pomocí kterých by měl být bankrot podniků predikován, je třeba použít metody, které s tímto výběrem mohou pomoci. Předložený článek se zabývá představením používaných metod a snaží se vyslovit odpověď na otázku, která metoda je pro výběr proměnných nejlepší. Z provedené analýzy vyplynulo, že žádnou metodu pro výběr prvků nelze označit za „nejlepší“ pro predikci bankrotu podniků, protože jejich účinnost značně závisí na použitém predikčním modelu.
 • Item
  Způsoby kompenzace za práci top manažerů
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08) Jančíková, Kateřina
  Předložený článek pojednává o způsobech odměňování vysoce postavených manažerů. Právě manažeři jsou odpovědní za fungování podniku a jejich hlavním cílem by měla být maximalizace hodnoty pro jeho vlastníky. Manažer svým rozhodováním ovlivňuje vývoj hodnoty podniku a právě vztahem principal – agent vznikají náklady zastoupení. Pokud by manažeři měli být hodnoceni pouze na základě hospodářských výsledků podniku, jak je možné do výše odměny promítnout vnější faktory, které ovlivňují nejen podnik samotný, ale například i celý segment nebo odvětví. Efektivní odměňování manažerů je tedy specifickou problematikou celého hospodářství. Článek předkládá několik možných způsobů kompenzace za práci manažera.
 • Item
  Návrh nových způsobů řízení firemních benefitů
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08) Brauner, Roman
  Článek se zabývá analýzou firemních benefitů vybrané společnosti a následně návrhem jejich zefektivnění, a to zejména s ohledem na finanční dlouhodobé benefity. Všeobecně totiž firemní benefity slouží k podpoře zaměstnanců a to né jen ze strany zvýšení finančního ohodnocení za jejich práci a tím i zvýšení jejich motivace k lepším výkonům, ale zejména k psychické či fyzické pohodě v zaměstnání, tak aby jejich zvýšená aktivita byla přirozená a nenucená. Proto je zapotřebí se zaměřit ne jen na odměňování v podobě momentálního využívání a tím i nastartování jich zvýšení okamžité spotřeby, ale spíše na jejich dlouhodobý a setrvalý rozvoj, tak že se bere ohled jednak na jejich současné potřeby, ale především se zabezpečuje jejich tvorba rezerv pro řešení nepředvídatelných situací v budoucnu, případně tvorbě zdrojů pro zlepšení životního stylu v jejich důchodovém věku.
 • Item
  Dopady zvyšování úrokových sazeb na úvěrování segmentů SME
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08) Zavadil, Marek
  Daný článek se zaměřuje na bankovní pohled z hlediska minulého, ale především současného a jisté predikce budoucího vývoje poskytování úvěrů a financování segmentu malých a středních firem v České republice. Má tak hodnotit ochotu, ale výhled a očekávání, které po několika letech extrémně nízkých úrokových sazeb, přináší obrat a jejich postupné zvyšování.
 • Item
  Teorie prospektu: Základní principy a pojmy
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08) Fojtů, Kateřina
  Klasická a neoklasická ekonomická teorie považuje člověka za racionální osobu, která se rozhoduje logicky a maximalizuje svůj užitek. Co když tomu tak není? Lidé, kteří se rozhodují v reálném světě, nikdy nebudou dokonale informováni o produktu či službě, kterou si chtějí koupit. V reálném světě není člověk racionální. Je ovlivněn svými emocemi, náladami, tím, jak mu byla informace podána. Vlivů, které člověka ovlivňují, je tedy mnoho. A rozhodně ani jeden z nich nevede k tomu, že by člověk maximalizoval svůj užitek na základě racionálních rozhodnutí. Naopak lidé se snaží nějakým způsobem eliminovat riziko, které podstupují. Každé rozhodnutí, které učiníme, s sebou nese jisté riziko. Toto riziko se snažíme eliminovat a to především informacemi, které se snažíme před učiněním rozhodnutí nashromáždit. Rozhodovací proces se vždy odvíjí od nashromážděných informací a způsobem prezentace těchto informací, ať už se rozhodujeme o tom, zda pojedeme na dovolenou, nebo který notebook si koupíme. Jedná z takovýchto teorií zabývající se rozhodováním v podmínkách rizika a nejistoty je teorie prospektu. Autory této teorie jsou Amos Tversky a Daniel Kahneman, kteří poprvé představili teorii prospektu v článku Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk (1979). Cílem tohoto článku je popsat seznámit čtenáře se základními principy této teorie a základními pojmy, které jsou s ní spojeny.