Řízení pásového robota

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato semestrální práce se zabývá autonomním řízením pásového robota. Robot se bude schopný vyhýbat překážkám a kontrolovat, jestli se nachází na podložce. Bude posuzovat, jestli se daná překážka nachází vlevo či vpravo od něj a podle toho se jí vyhne.
This semester thesis deals with the management of autonomous robot crawler. The robot will be able to avoid obstacles and check if there are on the mat. Will assess whether or not the barrier is to the left or right of it, and hence it avoids.
Description
Citation
VÁVRA, J. Řízení pásového robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Date of acceptance
2018-08-28
Defence
Komise se přiklání k názoru oponenta .Práce nesplňuje zadání. Student nepředvedl požadovanou funkčnost a samotná práce má hrubé nedostatky ve smyslu oponentního posudku. Proto komise doporučuje vypracovat novou práci s novým zadáním.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO