Behaviour of zinc complexes and zinc sulphide nanoparticles revealed by using screen printed electrodes and spectrometry

Abstract
In this study, we focused on microfluidic electrochemical analysis of zinc complexes (Zn(phen)(his)Cl-2, Zn(his)Cl-2) and ZnS quantum dots (QDs) using printed electrodes. This method was chosen due to the simple (easy to use) instrumentation and variable setting of flows. Reduction signals of zinc under the strictly defined and controlled conditions (pH, temperature, flow rate, accumulation time and applied potential) were studied. We showed that the increasing concentration of the complexes (Zn(phen)(his)Cl-2, Zn(his)Cl-2) led to a decrease in the electrochemical signal and a significant shift of the potential to more positive values. The most likely explanation of this result is that zinc is strongly bound in the complex and its distribution on the electrode is very limited. Changing the pH from 3.5 to 5.5 resulted in a significant intensification of the Zn(II) reduction signal. The complexes were also characterized by UV/VIS spectrophotometry, chromatography, and ESI-QTOF mass spectrometry.
V této studii jsme se zaměřili na mikrofluidní elektrochemickou analýzu komplexů zinku (Zn (fenyl) (jeho) Cl-2, Zn (jeho) Cl-2) a ZnS kvantové tečky (QDS) za použití tištěných elektrod. Tato metoda byla zvolena z důvodu jednoduchému (snadné použití přístrojového vybavení) a variabilnímu nastavení toků. Byly studovány signály Redukční zinku v rámci přísně definovaných a kontrolovaných podmínek (pH, teplota, průtok, doba akumulace a aplikované potenciál). Ukázali jsme, že zvyšující se koncentrace komplexů (Zn (phen) (jeho) Cl-2, Zn (jeho) Cl-2) vede ke snížení elektrochemického signálu a významný posun potenciálu na více pozitivních hodnot. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto výsledku je, že zinek je silně vázána v komplexu a jeho rozložení na elektrodě je velmi omezený. Změna pH 3,5-5,5 vedlo k významnému zesílení Zn (II) signálu snížení. Komplexy byly také charakterizovány pomocí UV spektrofotometrie / VIS, chromatografie a ESI-QTOF hmotnostní spektrometrií. (Přeloženo strojově)
Description
Citation
SENSORS. 2013, vol. 13, issue 11, p. 14417-14437.
http://www.mdpi.com/1424-8220/13/11/14417/htm
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO